Τρίτη, 28 Ιουλίου 2009

Lies

Lies, again lies
treacherous lies
you try to hide them
like there will be forever hidden
like i will never learn

but in a moment i find the truth
in a moment i cry in silence inside me
you dont know that i am bleeding
another lie who betrays me
another truth which hurts me

you return after like nothing happened
you smile to me I smile to you
both play the polite game
you dont know that I know
you feel your lies are safe

and now I plot against you
the bitter moments i tasted want to repay you
I wanna make you feel tenfold what you made me feel
but at the end i think
is it worth it?

Now i am gone forever
live your life with your lies

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2009

Σε μια ερώτηση

'που εισαι'
'τι σκέφτεσαι'
'θα ήθελα να ξέρω'

Στιν ομίχλη είμαι
τον δρόμο μου δεν έχω βρει ακόμη
επιθυμίες είναι το φως που ακολουθώ
και αλήθειες ο σκοπός που ζητώ να φτάσω