Κυριακή, 18 Απριλίου 2010

Something

Right between your eyes i stare
your dreams, my desires

In a sad song i find ya
your dreams, my wishes

tonight i will come to visit ya
your thoughts, my orders

lost senses i discover for ya
your thoughts, my moves

the night still is young
your sweet, my motive

and i smell deep inside your body
your sweet, my lust

the day may come, the night leaves
your farewell, my last kiss

you will keep this memory forever
your farewell, my smile

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

Hidden words

Drunk again this afternoon
your words are in my mind
you play the game to me, i do the same to ya
you cannot confess, i cannot reveal

this game we play together too well
i got much hot with you near me, cant hide
you loose your words when you are next to me, you cant hide it
and both we try to hide it

what made me love ya in secret?
what made you desire of me?
games and again games you play with me
and i try to keep it in sane

but behind all these lies, you know and i know
both lie, and both love each other
forever seems we will hide it
but personally wont ever never say it

Into a club

Music loud, in the dark room, clouds of smoke
there is now i come to meet ya
you are there and i smell it
your burning sweet is what i sense it

music get into my ears, lights turn off
i am facin you, i touch you
my arms hug your body, my lips connect with yours
the world ends this moment, we are only us

drinks on my lips and we share it
the music hits inside our bodies,
i touch you, you touch me
passion comes, night ends

i am lost inside you
you are lost in my eyes
time stops, we lost count

Passion

How many times will you deny
the flame burning inside your body
thoughts full of sin, words of desire
the burning passion you cant hide

and the dreams come when you relax
bodies burning, words unspoken
you are with me even you are away
in my mind you come and you stay

the darkness fall, the dream come true
again you are here, even if ya don know
i touch you with my mind
i feel your burning touch

am i drunk again? but i feel ya
my heart beats for your body
i close again my eyes, i am beside you
i will fall in dreams with you

Memory of a song

Ever wondering what words made you happy?
ever tryin to find somethin beautiful in your heart?
old memories of a smile come to my mind
the face i saw, the words i heard
'i like you'

Has anyone loved you? has anyone told you that loved you?
this song again comes to my mind
the song that made me cry while i drove
the song that made me feel again
because seems like never been closer to heaven

Years passed, many lies heard
even that 'i like you' now is a memory
again i look back drinkin red wine alone
once again i wanted to hear 'i like you'
but i left listenin only that song again and again

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009

Ένα βροχερό απόγευμα

Μελαγχολικό το απόγευμα
η βροχή πέφτει ήσυχα
κοιτώ έξω από το παράθυρο,
προσπαθώ να ξεχωρίσω τα πρόσωπα στον δρόμο
αλλά δεν είσαι εκεί

Η νύχτα πέφτει σιγά σιγά
όλα τριγύρω σκοτεινιάζουν
και συνεχίζω να κοιτώ στον δρόμο να σε βρώ
σε βλέπω να προσπερνάς με άλλον
και έπαψες να είσαι εκεί

Βρίσκομαι τώρα στο σκοτάδι που αγαπώ
εκεί που ακόμη μπορώ να σε δώ δίπλα μου
στη βροχερή νύχτα που είσαι κοντά μου
στο χάδι σου που νιώθω στη καρδιά μου

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

When i feel like this

It is afternoon and i am drunk
i feel like loving all around me
i feel like i will speak the truth

Stars around my head,
a smile on my face
i feel like i love anyone

i see they are all good, i love them all
and i get strength in this dream
i live i get strength to speak of truths
i wont speak otherwise of sins unforgiven and unforgotten

Dizzy, cute, silly, happy mad words i write
and the music still plays on trance
The joy i feel i will forget soon
all these will be like a dream when i wake up to reality ... again